Skip to content Skip to footer

Політика конфіденційності

Навигація

Політика конфіденційності сайту «MagicWD» стосується усієї інформації, що публікується на домені magicwd.com.ua, та персональних даних Користувача, які отримуємо при використанні сайту нашої компанії та її продуктів. Користуючись сайтом нашої компанії Ви підпадаєте під Політику конфіденційності й можете бути впевнені в захисті ваших даних.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. В Політиці конфіденційності фігурують терміни, з якими слід ознайомитись:

1.1.1. Адміністрація сайту компанії (далі – Адміністрація) – це команда співробітників компанії «MagicWD», які мають повноваження і доручення на роботу з інформацією, що стосується сайту та його користувачів. Зокрема – здійснюють та організовують обробку персональних даних, визначають цілі щодо їх використання, формують пункти, з чого має складатися форма з інформацією від Користувача, яку необхідно отримати й обробляти для виконання дій з персональними даними.

1.1.2. Користувач сайту компанії (далі – Користувач) – це суб’єкт, який має доступ до сайту і здійснює користування ним та інформацією на сайті через доступ в мережі Інтернет.

1.1.3. Персональні дані – це уся інформація про Користувача, яка напряму чи опосередковано його стосується, і яку отримує Адміністрація в результаті користування сайтом.

1.1.4. Обробка персональних даних – це процес, в ході якого виконують певні дії та операції або набір таких дій/операцій з метою встановленою Адміністрацією сайту щодо отриманих на сайті персональних даних користувачів – їх збір, сортування, впорядкування, архівування, запис, систематизація, доповнення методом оновлення даних, передача, витяг, видалення чи блокування. Обробка здійснюється засобами автоматизації чи з допомогою співробітників.

1.1.5. Конфіденційність персональних даних – спеціальний захист інформації Користувача, який забезпечує Адміністрація й уповноважений нею Оператор. На основі цього забороняється незаконне розповсюдження чи використання персональних даних без згоди суб’єкта в інших цілях та іншими особами, окрім зазначених в цій Політиці конфіденційносі та винятків встановлених Законом України.

1.1.6. Файли Cookies – певний фрагмент даних, які використовують вебсервіси з метою отримання персональних даних вебклієнта. Такий файл розміщується в комп’ютері Користувача і при кожній новій взаємодії з сайтом компанії відсилається в форматі HTTP(S)-запиту.

1.1.7. IP-адрес – унікальна адреса в мережі Інтернет з будовою IP протоколу, яка належить Користувачу й надходить в базу при обробці даних.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використовуючи сайт компанії, Користувач погоджується з даною Політикою конфіденційності й надає згоду на обробку своїх персональних даних.

2.2. У випадку, якщо Користувач не згоден з Політикою конфіденційності, слід припинити використання сайту компанії.

2.3. Дана Політики конфіденційності розповсюджується лише на застосування сайту «MagicWD». Наша Адміністрація не несе відповідальності за будь-які інші сайти, поширені третіми особами, на які переходить Користувач.

2.4. Адміністрація також не несе відповідальності за точність персональних даних, які надає Користувач сайту, оскільки перевірка не входить в умови використання.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Політика конфіденційності чітко зобов’язує Адміністрацію дотримуватись правил нерозголошення інформації задля повноцінного захисту персональних даних, які були передані Користувачем при користуванні сайтом компанії та запиту Адміністрації в момент реєстрації на сайті компанії чи введені при замовленні продуктів компанії.

3.2. Для обробки даних допускається лише інформація визначена даною Політикою конфіденційності та, яка отримується шляхом заповнення спеціальних форм на сайті компанії «MagicWD» чи при замовленні дзвінка зворотного зв’язку, який можна замовити в нижній частині сайту – футорі, й в бокових панелях. Зокрема це дані від Користувача наступного типу:

  • ім’я;
  • контактний телефон.

3.3. Компанія гарантує захист інформації про Користувача, яка також надходить автоматичним способом від перегляду реклами на сайті компанії та після відвідування сторінок, де встановлений спеціальний скрипт системи (піксель) з даними:

  • IP-адреса;
  • інформація отримана з файлів cookies;
  • відомості про браузер чи будь-яку програму, через яку виконується показ реклами;
  • час доступу до сайту;
  • адреса сторінки з рекламним блоком;
  • реферер, тобто сторінка з попереднього показу.

3.3.1. При відключені cookies певні частини сайту будуть недоступними для доступу, оскільки потребують відповідної авторизації.

3.3.2. Компанія «MagicWD» збирає статистику усіх IP-адресів, щоб мати інформацію про Користувачів для виявлення та усунення технічних збоїв. Також дані необхідні для контролю фінансових платежів з метою забезпечення законності фінансових операцій.

3.4. Інша інформація, яка не передбачена даними умовами, зокрема історія покупок, використаних браузерів чи операційних систем, не підпадає під розголошення і надійно захищена компанією. Винятки можуть стосуватись передбачених законом заходів, які прописані у п.п. 5.3. та 5.4. даної Політики конфіденційності.

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

4.1. Цією Політикою конфіденційності передбачено ряд цілей, для яких Адміністрація може збирати персональні дані Користувача. Збір здійснюється:

4.1.1. Для ідентифікації Користувача, який здійснював замовлення чи зворотний зв’язок з компанією.

4.1.2. Для комунікації з Користувачем шляхом дзвінків чи сповіщень щодо використання сайту, або конкретних послуг компанії.

4.1.3. Для визначення місця перебування Користувача, щоб запобігти шахрайству.

4.1.4. Для підтвердження й уточнення повноти персональних даних Користувача.

4.1.5. Для повідомлення про отримання заявок, здійснених на сайті компанії.

4.1.6. Для здійснення оновлення продукції й надсилання спеціальних пропозицій з відомостями про новини, ціни й інші дані про компанію та їх партнерів, на які Користувач давав згоду.

4.1.7. Для рекламних кампаній, які також відбуваються за згодою Користувача.

4.1.8. Для надання доступу Користувачу відвідувати сайти партнерів чи/та користуватись їхніми продуктами.

СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. В процесі обробки персональних даних відсутні встановлені ліміти для термінів.

5.2. Методи опрацювання інформації можуть застосовуватися будь-якого типу з використанням автоматичних систем обробки чи без них, які дозволені законом.

5.3. Передання персональних даних Користувача для органів держави можливе лише в порядку встановленому законодавством України.

5.4. В разі, якщо сталась втрата чи витік інформації, Адміністрація зобов’язується повідомити про це Користувача.

5.5. В обов’язки Адміністрації входить підбір та застосування різноманітних засобів задля безпеки персональних даних Користувача й усунення можливостей несанкціонованого доступу, змінення чи знищення інформації.

5.6. Адміністрація сайту також бере на себе зобов’язання щодо вирішення ситуацій з втратою чи розголошення даних Користувача, приймаючи рішення спільно з ним.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Згідно з даною Політикою конфіденційності Користувач зобов’язується:

6.1.1. Надати правдиву інформацію для сайту компанії «MagicWD», вказавши свої персональні дані для використання сайту чи послуг компанії.

6.1.2. Своєчасно оновлювати чи/або доповнювати інформацію, якщо з’явились зміни в персональних даних Користувача.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана виконувати свою частину обов’язків:

6.2.1. Дотримуватись цілей використання отриманої інформації згідно з зазначеними в п. 4 даної Політики конфіденційності.

6.2.2. Створити надійне середовище для зберігання конфіденційної інформації та запобігти її розповсюдженню з допомогою необхідних засобів захисту. Крім того, берегти від продажу, публікації чи будь-якому поширенню даних Користувача, якщо мета не підпадає під п.р. 5.3. і п.п. 5.4. нашої Політики конфіденційності.

6.2.3. Використовувати засоби застереження задля захисту інформації з застосуванням можливих шляхів безпеки, які є наявними в даній сфері діяльності.

6.2.4. Здійснити блокування особистих даних Користувача сайта чи його офіційного представника, котрий зробив відповідне звернення, з метою перевірки й уточнення в тих випадках, які ймовірно передбачають неправдтвість інформації чи учинених протизаконних актів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку невиконання обов’язків, описаних в цій Політиці конфіденційності, Адміністрація сайту повною мірою несе відповідальність за завдані збитки, які сталися через некоректне використання інформації від Користувача. Відповідальність передбачена за усі випадки, окрім тих, які прописані в п.п. 5.3, 5.4. і усіх підпунктів пункту 7.2 даної Політики конфіденційності.

7.2. Адміністрація не несе відповідальності за втрату й використання персональних даних Користувача, якщо такі були здійснені шляхами зазначеними в наступних пунктах:

7.2.1. Публічне розповсюдження даних відбулось до моменту їх витоку з сайту компанії.

7.2.2. Отримання сталось через третю особу й також до того, як дані були введені на сайті компанії й надійшли до розпорядження Адміністрації.

7.2.3. Розголошення конфіденційних даних сталося після поінформованості й за добровільною згодою Користувача.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Користувач зобов’язаний сформулювати письмові претензії, в разі виникнення таких, перед поданням позову до суду, щоб надати можливість Адміністрації сайту компанії врегулювати спірне питання мирним та добровільним способом.

8.2. На розгляд письмової претензії від Користувача виділяється 30 календарних днів, впродовж яких отримувач претензії, тобто Адміністрація сайту, має також в письмовому вигляді повідомити про результати розгляду даної.

8.3. В разі незгоди й відсутності згоди щодо вирішення спору, він передається на розгляд суду в уповноважені органи держави відповідно до норм законодавства України.

8.4. З даною Політикою конфіденційності встановлено норми у стосунках між Користувачем та Адміністрацією, за якими слід застосовувати для врегулювання будь-яких конфліктів чинне законодавство України.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. В разі необхідності Адміністрація має право вносити зміни чи доповнення до даної Політики конфіденційності без узгодження з Користувачем.

9.2. Оновлена Політика конфіденційності набуває чинності одразу після її розміщення на сайті компанії «MagicWD». Виключення може становити лише винятки, передбачені новою Политикою конфіденційності.

9.3. При виникненні пропозицій чи будь-яких запитань стосовно даної Політики конфіденційності необхідно формулювати їх та сповіщати Адміністрацію, вказавши відповідний розділ сайту.

9.4. Дана Політика конфіденційності розміщена на відповідній сторінці сайту за адресою https://magicwd.com.ua/politika-konfidencialnosti/.

Magicwd

Интернет магазин под ключ за 349 $

с удобной админкой